Koszty i opłaty związane ze współpracą z agencją opieki w Niemczech

Koszty i opłaty związane ze współpracą z agencją opieki w Niemczech

2 października, 2023 0 przez admin

W poszukiwaniu pracy jako opiekun osób starszych w Niemczech, wiele osób korzysta z usług agencji pośrednictwa pracy. Agencje te pomagają w znalezieniu odpowiednich ofert zatrudnienia i w procesie aplikacyjnym. Niemniej jednak, zanim rozpoczniesz współpracę z agencją, warto zrozumieć, jakie koszty i opłaty mogą być związane z tą formą poszukiwania pracy oraz jakie opłaty nie mogą być pobierane zgodnie z prawem.

Czym zajmuje się agencja opieki w Niemczech?

Agencja pośrednictwa zajmuje się łączeniem pracodawców z potencjalnymi pracownikami, którzy spełniają wymagania danego stanowiska pracy. Do jej podstawowych zadań należy: rekrutacja i selekcja pracowników, zbieranie i prezentacja ofert pracy, doradztwo zawodowe, wspieranie procesu rekrutacji, dostarczenie pracowników tymczasowych, negocjowanie warunków zatrudnienia, monitorowanie wyników i zadowolenia klienta.

Agencje pośrednictwa oferują pracę w Niemczech w wielu sektorach. Z ich pomocą można znaleźć zarówno stałe, jak i tymczasowe zatrudnienie. Z propozycjami zazwyczaj można zapoznać się w Internecie. Przykładowo praca w Niemczech na opiekunki seniorów czeka na https://opieka.felizajob.pl/oferty-pracy-dla-opiekunek-osob-starszych/. Warto jednak zaznaczyć, że w Polsce działają też agencje proponujące zatrudnienie w branży budowlanej, transportowej, logistycznej itp. Szukając zatrudnienia dobrze jest więc zwrócić się do agencji posiadającej konkretny profil działalności.

agencja opieki w Niemczech

Czy agencja pracy może pobierać opłaty od kandydatów? 

W Polsce obowiązują konkretne przepisy dotyczące agencji pośrednictwa pracy i zatrudniania pracowników przez te agencje. Przede wszystkim, agencje pośrednictwa pracy w naszym kraju mogą pobierać opłaty od kandydatów, ale tylko w określonych sytuacjach i w określonych granicach. W praktyce opłaty mogą być pobrane tylko wtedy, gdy kandydat uzgodni to z agencją i zgodzi się na tę opłatę. Jej wysokość jest ograniczona przepisami prawa i nie może przekraczać określonego procentu wynagrodzenia za pracę. Warto też zaznaczyć, że agencje mogą pobierać opłaty za faktycznie poniesione koszty związane ze skierowaniem do pracy za granicą. Opłaty mogą więc być związane z transportem, wydaniem wizy, kosztem tłumaczenia niezbędnych dokumentów.

Zazwyczaj jednak agencje nie pobierają prowizji z wynagrodzenia pracownika. Dolicza ona jednak marżę do całkowitych kosztów wynagrodzenia osoby skierowanej przez nią do pracy. Kwota prowizji najczęściej określana jest procentowo, oznacza to, że w interesie agencji pracy jest to, aby pracownik przez nią zatrudniany zarabiał jak najwięcej. To, dlatego opiekunki seniorów zatrudnione przez agencje mogą liczyć na pomoc w negocjowaniu wynagrodzeń.