Jak działają ETF-y? Dlaczego warto w nie inwestować?

Jak działają ETF-y? Dlaczego warto w nie inwestować?

22 listopada, 2022 0 przez admin

Popularność inwestowania w ETF-y systematycznie rośnie, co wynika przede wszystkim z ich zalet. W jaki sposób działają tego typu fundusze? Co przemawia za tym, by w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak działają ETF-y?

ETF, czyli z ang. Exchange Traded Fund to fundusz inwestycyjny, który jest notowany na giełdzie. W efekcie charakteryzuje go nie tylko wysoka płynność, ale również bieżąca wycena, co nie dotyczy tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. ETF odróżnia od nich również cel działania, którym w tym przypadku nie jest uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu, czyli pokonanie rynku, ale wierne odwzorowywanie konkretnego instrumentu bazowego. Co może nim być? Otóż, instrumentami bazowymi, na których opierają się ETF-y są między innymi indeksy giełdowe, koszyki akcji, surowce, czy nawet kryptowaluty. W praktyce ETF składa się z akcji dokładnie tych samych spółek, które wchodzą w skład indeksu giełdowego. W efekcie jego każdy wzrost lub spadek wartości powinien skutkować takim samym wzrostem lub spadkiem wartości jednostek uczestnictwa ETF-u.

ETF – jak kupić jednostki uczestnictwa w funduszu?

Z pewnością nie wszyscy mają świadomość tego, że zakupu jednostek uczestnictwa ETF-ów może dokonać praktycznie każdy. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku posiadanie rachunku maklerskiego, który otwiera się u brokera. Przykładem może być bank Saxo, który pozwala inwestować w ponad 6 400 różnych ETF-ów. W tym miejscu warto podkreślić, że wybór brokera powinien być świadomy, ponieważ zależą od niego nie tylko możliwości inwestycyjne, ale również wiele innych kwestii. Jakich? Do najważniejszych z pewnością należy wiarygodność danego podmiotu, wysokość pobieranych przez niego opłat, czy poziom wsparcia technicznego oferowanego inwestorom. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule przybliżającym tajniki wyboru rachunku maklerskiego.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Z czego wynika rosnąca popularność ETF-ów? Przede wszystkim z tego, że dzięki inwestowaniu w nie można osiągnąć stabilne zyski w długoterminowej perspektywie. Dzieje się tak, ponieważ większość indeksów giełdowym w długim okresie wykazuje tendencję zwyżkową, a co za tym idzie ich naśladowanie może być bardziej opłacalne niż próby pokonania rynku. Co jeszcze przemawia za inwestowaniem w ETF-y? Przede wszystkim wygoda oraz niskie opłaty za zarządzanie, które jest w tym przypadku pasywne. Warto podkreślić również to, że inwestując w ETF-y nie trzeba na bieżąco śledzić notowań giełdowych, czy podejmować błyskawicznych decyzji inwestycyjnych. Wynika to z faktu, że jest to forma inwestowania długoterminowego, a zarządzaniem funduszem zajmują się specjaliści.

Podsumowując należy stwierdzić, że sposób działania ETF-ów jest bardzo prosty i sprowadza się do wiernego naśladowania konkretnego instrumentu bazowego. Za inwestowaniem w nie przemawia wiele kwestii, a najważniejszą jest z pewnością możliwość uzyskania stabilnych zysków w długoterminowej perspektywie.