Przewóz towarów objęty monitorowaniem (SENT)

Przewóz towarów objęty monitorowaniem (SENT)

21 kwietnia, 2023 0 przez admin

Jeżeli Twoja firma wysyła, odbiera, przewozi tzw. „towary wrażliwe” lub dokonuje obrotu paliwem opałowym, to ciąży na Tobie obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania oraz aktualizacji. Przewoźnicy dodatkowo mają obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne.

Czym jest system SENT?

System SENT dotyczy przewozu towarów wrażliwych takich jak na przykład: alkohol, susz tytoniowy, paliwa opałowe, oleje napędowe, określone środki medyczne, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814. Regulacje dotyczące przewozu towarów objętych monitorowaniem zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Podmiotami zobowiązanymi do dokonywania zgłoszeń w systemie są wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji, tj. dostawca, nabywca oraz przewoźnik.

W systemie SENT monitorowane są trasy:

  • przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski, 
  • przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski, 
  • przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski. 

System SENT jest częścią większej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, w której zgłoszenie przewozu odbywa się poprzez wypełnienie formularza. Ponadto system SENT korzysta z danych geolokalizacyjnych i wymaga dostępu do lokalizatora. Oznacza to, że w każdym pojeździe, którym realizowany jest przewóz towarów wrażliwych, musi znajdować się urządzenie GPS.

Kary za naruszenie obowiązków w zakresie monitorowania towarów

Za naruszenie obowiązków w zakresie monitorowania towarów mogą zostać nałożone na podmioty zobowiązane dotkliwe kary pieniężne. Dla przykładu brak zgłoszenia wiąże się z takimi konsekwencjami jak zatrzymanie towaru podczas kontroli, a dodatkowo nałożeniem kary pieniężnej odpowiadającej 46% jego wartości brutto, jednak nie mniej niż 20 000 tysięcy złotych.

Przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi przewidują odstępstwa od nałożenia kary pieniężnej w przypadkach uzasadnionych:

  • ważnym interesem stronyprzesłankę tę należy interpretować w powiązaniu z sytuacją majątkową strony. Jeżeli sytuacja finansowa przedsiębiorcy jest na tyle zła, że nie będzie mógł uregulować nałożonej kary, organ może odstąpić od jej nałożenia. Przesłankę ważnego interesu strony  organ administracyjny bada wyłącznie na wniosek strony,
  • interesem publicznym – pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ustawie i jest oceniane według organu wymierzającego karę.

Jeżeli została nałożona na Ciebie kara za naruszenie obowiązku monitorowania towaru, skontaktuj się naszą Kancelarią, która zajmuje się między innymi obsługą prawną firm transportowych. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie oraz pomożemy napisać odwołanie od decyzji administracyjnej.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Samochody ciezarowe